en even zien waar het écht over gaat?

Een veelgehoord probleem is dat men op afstand belangrijke beslissingen moet nemen zonder dat men de gelegenheid heeft zich op de hoogte te stellen van de situatie ter plekke. Het komt er niet van, er is geen tijd voor en het blijkt lastig te organiseren. Degenen die zich wel op de hoogte stellen en de werkelijke situatie aanschouwen, blijken echter altijd enthousiast. ‘Onmisbaar, je moet het zien, je kunt geen beslissingen nemen op basis van modellen.’

Peredour bouwde in de loop der jaren een netwerk op aan deskundigen met uiteenlopende specialisaties. Met hen organiseren wij werkbezoeken voor organisaties die een efficiënte thema-excursie wensen om zich op de hoogte te stellen van een specifieke situatie.

Lees het landschap

Vanwege de reeks Oogst van de landschappen organiseren wij excursies  ‘Lees het landschap’. Met historisch geografen, botanici en vaklui trekken we het gebied in. Zij vertellen u wat u ziet en de reden van het landschap ter plaatse. Over het natuurlijke landschap en het latere cultuurlandschap: de wijze waarop het bewoonbaar werd, kavelpatronen, bebouwing, ontginningen, bos, land/tuinbouw, jacht, afscheidingen, wegen en waterwegen, bulten en laagtes. Daarna zult u nooit meer onbevangen een gebied passeren.

Stuur ons een e-mail als u hiervoor belangstelling hebt. Geef  aan naar welke streek uw belangstelling uitgaat.