Hilde Huizenga

publiciste


Peredour is opgericht door Hilde Huizenga. Zij volgde onder meer de opleidingen voor akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, bosbouw, hovenier, economie, geschiedenis, journalistiek en bibliotheek en uitgeverij. Werkte bij Beauchez Public Relations/Public Affairs te Breda, de Hogere Agrarische School in, toen nog, Groningen, de openbare bibliotheek te Hoorn, de Bouwdienst Rijkswaterstaat en was voorlichter van het Orkest van het Oosten en Opera Forum te Enschede. In 1993 startte ze Peredour Thema’s en Tekst en specialiseerde zich in land/bos/tuinbouw, historische landschappen en botanische technieken en infrastructuur. Huizenga runt daarnaast een boerderij in Noord-Groningen.

Kees Beelaerts van Blokland

adviseur tuinen en fruit


Mededirecteur van het ontwerp- en hoveniersbedrijf Groenpartners te Vreeland. Deskundig op het gebied van historisch groen. Participeert onder meer in de vakgroep Erfgoedhoveniers en de Stichting tot behoud van de Perdijk Citruscollectie (www.groenpartners.nl)

Pam Brouwer

organisatie bijeenkomsten


Was communicatieadviseur bij de Hogeschool Utrecht en faculteit Diergeneeskunde, eigenaar van Utrecht Experience, organiseert themabijeenkomsten.

Katharina Jörn

adviseur Sustainability


Is geofysica. Werkte bij Schlumberger Noorwegen en Engeland. Daarna: Shell/ NAM.

Khaled Benchaalal

adviseur landbouwbetrekkingen Nederland - Afrika


Dirk Perdijk

adviseur botanische technieken


Landschapsdeskundige, verbonden aan de Stichting behoud en bevordering streekeigen botanische technieken (SBBT). Gespecialiseerd in beredeneerde snoeiwijzen, teelttechnieken en conserveringstechnieken van vlees, groente en fruit.

Anton Stortelder

adviseur landschap


Onderzoeker bij Alterra voor streekeigen natuur en identiteit en diversiteit van Nederlandse landschappen.